Op DV dinsdagavond 18 december 2018 zingen we een uurtje in Norschoten (Kweekweg).

Het thema van deze avond zal `Kerst´ zijn.

Als koor zullen we zingen, maar ook samen met de bewoners zingen.

Luisteren naar een gedicht, een meditatie. Maar vooral…veel zang!!!