Afgelopen zaterdag, 12 mei 2018, hebben we tijdens een Israëlmiddag in de Goede Herderkerk te Barneveld, een paar liederen mogen zingen.

Deze middag was georganiseerd door de Israël werkgroep en deze groep had er werk van gemaakt!!! In de kerk waren verschillende stands waar producten uit Israël te koop waren. Of stichtingen die een link hebben met Israël. Allerhande informatie en materiaal kon verkregen worden.

Een mooi aanbod voor de mensen die er waren. Na de gezamenlijke opening, een meditatie en koorzang was er voldoende mogelijkheid om meer te doen, te horen en te zien.

Een workshop Dans, Een lezing…voor elk wat wils…natuurlijk ook de koffie en wat lekkers erbij niet te vergeten.

Als koor zongen we allereerst `Psalm 122` en daarna het lied: `De Heere gaf redding`

We werden hierbij prachtig begeleid door Henrieke Doornebal op de panfluit. Wat een prachtig instrument bij deze `Israëlische muziek`

Later zongen we nog de liederen `Hodu l´Adonai´ en `Achter de wolken`, wat gaat over het uitzien naar het Jeruzalem.