Het koor Soli Laus Deo

De naam “Soli Laus Deo” betekent Alleen (Soli) Gode (Deo) Lof (Laus).
Deze niet veel voorkomende naam voor en koor is een samenvoeging van de namen “Soli Deo Gloria” en “Laus Deo”.
“Soli Laus Deo” is namelijk ontstaan door een fusie van de beide koren “Laus Deo” en “Soli Deo Gloria”.
Deze fusie vond plaats in januari 1973.

Met ons zingen hopen we “alleen God lof” te brengen. Zingen tot eer van God, dat vraagt inzet, enthousiasme, maar ook voortdurend werken aan kwaliteit. Stemtesten en stemvorming vormen daarom een onderdeel van het beleidsplan.

Ons koor is als vereniging ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Arnhem (K.v.K. 123347).
Ook is het koor lid van de overkoepelende korenorganisatie Koninklijke Christelijke Zangersbond (KCZB) te Voorschoten.

DOELSTELLING:

De doelstelling van het koor is verwoord in artikel 2 van het huishoudelijk reglement: “Het uitdragen van de Bijbelse boodschap door beoefening van de zangkunst”.