Het is een vreemde tijd nu het land, nee de wereld in de greep is van het Corona virus.

We voelen ons alleen. Krijgen geen bezoek. Werken thuis of hebben ineens veel minder of geen werk meer. We zijn onzeker, misschien wel bang.

We zijn juist druk. Kinderen thuis. School in de huiskamer. Werken in de zorg. Extra werk.

Maar bij al die onzekerheden is er wel een zekerheid die we niet moeten en mogen vergeten!!

We hebben een God, Hij die boven alle dingen staat. Hij die weet wat er in ons omgaat. Hij die dicht bij ons wil zijn.

Hij, die Zijn Zoon naar deze aarde gezonden heeft, zo lief had Hij de wereld, ja zo lief had Hij ons, had Hij jou, u en ook mij.

Deze week staan we er bij stil dat Jezus stierf aan het kruis. Dat Hij begraven werd en ook dat Hij opstond op de derde dag!!!

Daarom is er  – hoe het leven ook loopt – voor degene die in Hem gelooft: TOEKOMST, VREDE, RUST, BLIJDSCHAP, VERTROUWEN, EEUWIG LEVEN met HEM

 

We hopen deze week ook  nog een geluidsfragment te plaatsen op deze site als ook op Facebook, waarop onze dirigent een Passie & Paasmedley speelt op de vleugel.

Hartelijke groet, namens het bestuur,

 

Louise