Repertoire

Soli Laus Deo vindt de inhoud van de te zingen liederen van essentieel belang. De doelstelling van het type concert of uitvoering bepaalt primair welke liederen er gezongen worden.

Er zijn meerdere uitvoeringen in het jaar, zoals bijvoorbeeld ter gelegenheid van Kerst of Pasen. Ook treden we op in verzorgings– en verpleeghuizen. Het koor verleent regelmatig medewerking aan avonden die georganiseerd worden door christelijke charitatieve instellingen, vaak in combinatie met een ander koor.

Een concert waarbij het koor door orkest begeleidt wordt organiseren we soms ook. Zeker als we te maken hebben met een jubileum vinden we dit een mooie gelegenheid!

In ons beleidsplan hebben we de volgende verdeling van liederen opgenomen:

  • Psalmen 25% en overige (geestelijke) liederen 75%
  • Taal: Nederlands 75% en overig, hoofdzakelijk Duits en Engels 25%.