Soli Laus Deo investeert in de koorklank!!

Ja, mensen dat is als  bestuur ons motto geworden voor het jaar 2018. Waarom??

In het jaar 2017 zijn de leden gestemd door onze dirigent Ton Burgering en soms komt er dan een advies of goede tip naar voren die de leden (en vervolgens het hele koor) veel extra zangplezier en zangkwaliteit kunnen geven. Daar wilden we als bestuur serieus op inhaken met als gevolg een drietal groepjes (met elk 6 koorleden) die elk 3 zanglessen aangeboden krijgen door Soli Laus Deo. Zanglessen bij Margreet Rietveld, die we al kennen van de stemvorming in 2017 tijdens een zestal repetitie avonden.

Ik mocht als bestuurslid ook één avond aanwezig zijn bij zo’n zangles en natuurlijk meedoen!! Wat leuk!!

Margreet ging in gesprek en kwam er al snel met ons op uit dat we graag onze adem goed willen leren gebruiken. En dat de ademhaling met de buik gebeurt (= laag!!) en niet met de borstkas en schouders 😉 (=hoog).

We hielden onze buik vast en voelde de adem er uit (je buik wordt plat..) en er in gaan (je buik wordt dik…). En dan de adem laten stromen. Om dit goed aan te leren kregen we huiswerk mee. Hang overal in je huis briefjes op en sta er dan even bij stil…

Adem je hoog?  Ga dan snel weer laag ademen…

Daarnaast leerden we om tijdens het zingen van een lied géén adem te halen aan het einde van een zin, maar ergens ín de zin een woord/lettergreep weg te laten en weer in te voegen in het koor… Dat bleek lastiger dan gezegd. In onze muziek streepten we een en ander door en op dat moment moest je dus adem halen. Met de buik uiteraard 😉

Op een gegeven moment haalden we in groepjes van 2 steeds op een ander moment adem. Wat dan mooi is om te horen, de muziek loopt dan gewoon door. En…niemand die meer bang is dat de adem aan het einde van de zin óp is (net met de laatste noot die dan ook precies nog 4 tellen duurt ofzo…)